logo
separator
menumenumenu
 

Oferta

Oto czym się zajmujemy:

  • Projektowanie i montaz instalacji elektrycznych, sieci napowietrznych, kablowych, stacji transformatorowych SN i NN
  • Projektowanie i montaż strukturalnych sieci logicznych, telemechaniki i łączności w obiektach kubaturowych, w stacjach elektroenergetycznych WN i SN
  • Projektowanie i montaż instalacji napięć gwarantowanych
  • Opracowywanie certyfikatów energetycznych
  • Nadzory inwestorskie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego i Ogólnego "ELWIT" mgr inż. Bogusław Witoszek 

ul. Polne Domy 28A 43-200 Pszczyna 

Tel./Fax (32) 211-49-36 

email: biuro@elwitbw.pl